אבן נסורה

אבן נסורה - אבן שלא עברה שום עיבוד פרט לניסורה במפעל

התגובות סגורות