אבן בעיבוד עתיק

כיבוס האבן – ניתן ל"כבס" את האריחים במכונת כיבוס וכך ניצור מרקם עתיק לאבן.עיבוד עתיק

התגובות סגורות